Od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest każda z poniższych spółek:
 2. a) Park Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera nr 8 lok. 6A (01 – 973 Warszawa);
  b) Park Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera nr 8 lok. 6A (01 – 973 Warszawa);
  c) Kup i Mieszkaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-966) przy ul. Afrykańskiej 16/19,
  Każda z powyższych spółek zwana jest dalej „Administratorem”, a wszystkie spółki łącznie zwane są dalej „Administratorami”.
 3. 2. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 4. a) poczty elektronicznej: rodo@kupimieszkaj.pl
  b) listownie: Park Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera nr 8 lok. 6A (01 – 973 Warszawa) z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.
  W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punktach 8 i 9 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 10.
 5. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 6. a) marketingu bezpośredniego produktów i usług na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeżeli taka zgoda została przez Panią/Pana wyrażona, lub
  b) podjęcia konkretnych działań na Pana/Pani żądanie (inicjatora żądania) przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), jeżeli takie żądanie zostało przez Panią/Pana złożone.
 7. 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: a) tzw. dane kontaktowe,
  b) dotyczących preferencji zakupowych w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej.
 8. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 9. a) do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), lub
  b) do czasu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 lit. b) powyżej lub do czasu skorzystania przez Pani/Pana jednego z praw, o których mowa w ust. 8 poniżej.
 10. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 11. a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
  b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, prawne, notarialne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
  c) pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).
 12. 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. 8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
 15. 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 17. 12. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.
 18. 13. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, co oznacza, że nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.
 • 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:
  • a) Park Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera nr 8 lok. 6A (01 – 973 Warszawa);
  • b) Park Point spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera nr 8 lok. 6A (01 – 973 Warszawa);
  • c) Kup i Mieszkaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-966) przy ul. Afrykańskiej 16/19,
 • 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • a) Cookies "sesyjne" (session cookies) są plikami tymczasowymi i są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  • b) Cookies "Stałe" (persistent cookies) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • c) wydajnościowe - pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • d) funkcjonalne - pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e) reklamowe - pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 8. Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, iż ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 • 9. Zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracującyh z Operatorem Serwisu reklamodawców i partnerów.
 • 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
 • Polityka Cookies stworzona na podstawie wzoru IAB Polska (wszystkoociasteczkach.pl)

Od dnia 25 maja 2018 roku Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przeczytaj naszą Politykę prywatności i dowiedz się więcej. Ponadto ta strona używa Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności oraz na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję